THEMA

BEZUINIGING OP DE AOW

Afschaffing MKOB

Volgens RTL Nieuws zal de MKOB (Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) voor de AOW-gerechtigden worden afgeschaft. Daarbij zal geen rekening worden gehouden met de negatieve gevolgen ervan op de koopkracht. De MKOB-regeling biedt compensatie voor de koopkrachtvermindering van oudere belastingplichtigen. Ongeveer 2,8 miljoen mensen ontvangen in het jaar 2013 deze koopkrachttegemoetkoming.

Compensatie

Het kabinet had al plannen om de MKOB-regeling af te schaffen. Verwacht werd dat het kabinet daarbij rekening zou houden met de koopkracht. In het pensioenakkoord werd afgesproken dat AOW-uitkeringen elk jaar verhoogd zouden worden met de prijsstijgingen. Met de afschaffing van de MKOB-regeling kan de uitkering voor een echtpaar tot 3,5% lager komen te liggen. De allerlaagste inkomens worden echter wel gedeeltelijk gecompenseerd via de zorgtoeslag. De besparing komt hiermee jaarlijks uit op een netto bedrag van 750 miljoen euro. Bruto levert de afschaffing van de MKOB jaarlijks 990 miljoen euro op.