THEMA

BEZWAAR TEGEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING KAN VOORTAAN DIGITAAL

Volgen

Belastingplichtigen die digitaal bezwaar hebben gemaakt tegen een aanslag, kunnen via de OBV ook de status van hun bezwaar volgen. Zo is precies te zien of het bezwaar is ontvangen en in welke behandelingsfase het zich bevindt.

Communicatie

De digitalisering van het bezwaarproces moet de communicatie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst verbeteren. Ook kan het bezwaarproces hierdoor efficiënter worden ingericht.