THEMA

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

2007-05-31 00:00:00 De Koninklijke Bibliotheek werd opgericht in 1798 met als basis de collectie van stadhouder prins Willem V. De huidige naam werd in 1806 gegeven door Koning Lodewijk Napoleon. De instelling is sinds 1993 een zelfstandig bestuursorgaan, gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De doelstellingen van de KB zijn het behoud, beheer, de documentatie en beschikbaarstelling van het nationaal cultureel erfgoed. De KB beheert het depot van Nederlandse gedrukte en elektronische publicaties, stelt de Nederlandse Bibliografie op. De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, dat in hetzelfde gebouw is gevestigd, presenteren samen een semi-permanente en steeds in samenstelling veranderende tentoonstelling met topstukken uit de Nederlandse geschiedenis onder de naam “De Verdieping van Nederland”. De tentoonstelling is dagelijks geopend en gratis toegankelijk. Het gebouw van de KB bevindt zich naast het Centraal Station in Den Haag.