THEMA

BILLENKNIJPEN OM DREIGING PENSIOENKORTINGEN

Fiftyfifty

‘Het zal er om hangen’, zegt een woordvoerster van zorgfonds PFZW. ‘Als de actuele dekkingsgraad blijft zoals deze nu is, hoeven de pensioenen nét niet verlaagd te worden. Maar het wordt wel spannend.’ Ook Jan Berghuis, voorzitter van metaalfonds PMT, durft nog geen voorspelling te doen: ‘De kans op korten is nog steeds fiftyfifty.’

Dekkingsgraad

Alles hangt af van de mate waarin de fondsen per 31 december in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Ligt de dekkingsgraad lager dan 100% dan zouden fondsen strikt genomen al geld tekortkomen. De graadmeters schommelen echter rond de 90%. De lage rente en de recent verder opgeschroefde levensverwachting zorgen ervoor dat de fondsen nu veel meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitkeren.

Kritische grens

Ambtenarenfonds ABP noteerde eind vorige maand een dekkingsgraad van 90,7%. PFZW stond op 89,2% en metaalfondsen PME en PMT scoorden 91 en 92,1%. Daarmee zaten ze elk in de buurt van de kritische grens, waarbij volgens de regels aan kortingen niet valt te ontkomen. Alleen bpfBOUW stond er nog redelijk voor, met 105%. De kortingen die dreigen gelden zowel voor de pensioenuitkeringen als voor degenen die nog pensioen opbouwen. ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool relativeerde de situatie recent wel iets. Volgens haar zou een eventuele korting van 1% op het gemiddelde ABP-pensioen een mindering van € 7 per maand betekenen.

Ingrijpen

Ouderenorganisaties riepen het kabinet afgelopen weekend niettemin op om in te grijpen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken doet op verzoek van de Tweede Kamer ook al onderzoek naar het invoeren van een langere hersteltermijn voor de fondsen. Dan zouden fondsen de korting over meer jaren kunnen uitsmeren. ‘Wij zijn, zo heb ik de indruk, het enige land in Europa met zulke strenge regels’, zegt Jan Berghuis, voorzitter PMT. ‘Zo komen wij niet toe aan herstel. Nederland heeft de grootste spaarpot maar door de strenge regels kunnen we er niet mee uit de voeten en zijn onze pensioenen kwetsbaar. Landen die voor een iets minder strenge methodiek kiezen, en wel rekening houden met andere relevante factoren (zoals verwacht rendement) komen daardoor beter uit de verf.’