THEMA

BOETES BIJ NIET GOED INFORMEREN KLANT OVER WOEKERPOLISSEN

Bij de aanpak van de problematiek rondom de beleggingsverzekeringen, de zogenaamde woekerpolissen, vindt het kabinet het belangrijk dat er oog is voor de belangen en de positie van klanten van verzekeraars. Daarom zijn in een Algemene Maatregel van Bestuur regels opgenomen voor de nazorg die verzekeraars moeten verrichten bij de klanten met een beleggingsverzekering uit het verleden. Verzekeraars moeten deze klanten volledig informeren over hun verzekering en de verbeteringsmogelijkheden (bijvoorbeeld goedkopere beleggingsmogelijkheden of een keuze voor een andersoortig product). Verzekeraars moeten hun klanten helpen een weloverwogen keuze te maken voor de toekomst van die beleggingsverzekering (voortzetting, wijziging of stopzetting). Ook worden verzekeraars verplicht transparant te zijn over hun resultaten met betrekking tot de nazorg. Op 17 juli is de Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd in het Staatsblad. De Algemene Maatregel van bestuur geeft de AFM vanaf 18 juli de mogelijkheid handhavend op te treden tegen een verzekeraar die een klant niet goed informeert over de beleggingsverzekering.