THEMA

BONDEN DOEN OPROEP AAN POLITIEK OM PENSIOENEN

Verantwoordelijkheid nemen

‘Het wordt tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt’, vinden de bonden. Als de situatie bij de Nederlandse pensioenfondsen de komende tijd niet verbetert, dreigt volgend jaar immers voor een grote groep Nederlanders een beperkte korting op hun pensioen.

Ongekend lage rekenrente

Het is vooral de ongekend lage rekenrente die de fondsen parten speelt. De bonden wijzen daarom ook met een beschuldigende vinger naar de centrale banken die met hun ingrepen de rente al een tijd lang kunstmatig laag houden.

Vergelijkend onderzoek

In hun oproep pleiten ze onder meer voor een vergelijkend onderzoek naar het beleid in andere landen met een zelfde soort pensioenstelsel. Dat kan volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein ‘een goed overzicht en inzicht geven in hoe er internationaal met de lage rente en de waardering van lange-termijnpensioenverplichtingen wordt omgegaan.'

Koopkracht onder druk

Het stoort de bonden ook dat de koopkracht van ouderen volgend jaar verder onder druk komt door allerlei fiscale maatregelen. Hierdoor dreigen zelfs ouderen met alleen AOW met koopkrachtverlies te maken te krijgen.