THEMA

BREED HERSTEL VOOR ONDERNEMERS

Economisch herstel goed op koers

Zowel export als private investeringen en particuliere consumptie nemen toe. Hierdoor ligt het herstel van de Nederlandse economie goed op koers. Blikvangers zijn de zakelijke dienstverlening, de bouw en de groothandel, waarvoor de Rabobank respectievelijk 4,5%, 3,5% en 3,5% volumegroei verwacht in 2016. Toch zullen niet alle ondernemers van deze gemiddelde groei profiteren, omdat prijzen nauwelijks stijgen, de concurrentie zeer groot is en er flinke slagen moeten worden gemaakt om nieuwe technologische ontwikkelingen bij te benen.  Volgens Paul Dirken, directeur Bedrijven bij de Rabobank, profiteren alle mkb-sectoren van het economische herstel. Tegelijkertijd blijven prijzen onder druk staan. ‘Stijgende verkopen leiden niet per definitie tot omzetgroei. Ondernemers lijken de teugels enigszins in te houden als het gaat om investeren. Onze verwachting is dat het brede herstel ondernemers in de loop van 2016 voldoende vertrouwen geeft om die teugels verder te laten vieren. En dat bedrijfsinvesteringen dan weer meer toenemen’, aldus Dirken.

Zakelijke dienstverlening

Vooral de zakelijke dienstverlening profiteert van de aantrekkende economie en de toegenomen bedrijvigheid. De sector zal in 2016 groeien met 4,5%. Technologische ontwikkelingen zorgen voor een snel veranderend speelveld, met nieuwe toetreders en verdienmodellen. Daarnaast verandert de klantvraag voortdurend. Innoveren en flexibiliseren zijn daarom essentieel voor zakelijke dienstverleners om wendbaar te blijven in een sterk concurrerende sector. Slimmer gebruik maken van software heeft als voordeel dat een onderneming dit als een service kan aanbieden. Op deze manier kan nieuwe technologie worden gebruikt zonder hoge eigen investeringen. ‘Voor de ondernemer die duidelijke en onderscheidende keuzes maakt qua doelgroep, product en service en die de klant weet te verleiden, biedt 2016 perspectief,’aldus Dirksen. Voor meer informatie kijk op www.rabobank.nl/dienstverlening

Bouw

De bouwsector is een goed voorbeeld van een sector met forse groei, waarvan niet iedereen profiteert. Voor 2016 koerst de woningmarkt op aanhoudende hoge groeicijfers, mede door het effect van een inhaalvraag. In 2015 gaat het om 6,1% en in 2016 nog eens 3,5%. Per regio is er echter sprake van duidelijke verschillen. De groei komt voornamelijk bij de aantrekkende woningmarkt vandaan, waar met name aannemers die ook zelf ontwikkelen de orderportefeuille zien toenemen. Buiten de woningbouw komen de investeringen nog maar matig op gang.

Sectorontwikkelingen

De Rabobank sectorprognoses kunt u online lezen op www.rabobank.nl/sectorprognoses. Per sector zijn de ontwikkelingen zichtbaar in het overzicht hieronder:  
Sectorontwikkelingen
2014 2015 2016
Industrie 1,8 1,9 2,4
Bouw 3,2 6,1 3,5
Automotive -2,4 1,7 1,5
Groothandel 2,9 3,1 3,5
Detailhandel 2,4 2,6 2,2
Horeca & Recreatie 4 2,5 2,5
Transport 1,9 2,7 2,5
Zakelijke Dienstverlening 3,6 5 4,5
Volumemutaties per sector (% j-o-j)
Bron: CBS, Rabobank, september 2015

Nieuw: Accorderen met het Nextens Klantportaal

Nextens helpt u slimmer gebruik te maken van software die u als een service kan aanbieden. Met Accorderen via het Nextens Klantportaal bieden we u een geïntegreerde oplossing om het accorderen van de aangifte eenvoudig aan uw klant aan te bieden. Het akkoord van uw klant wordt automatisch in het juiste klantdossier opgeslagen, dus u hoeft deze niet meer apart te archiveren. Omdat de functionaliteit puur gericht is op het accorderen (zonder overbodige extra functies) kunnen we het tegen een zeer voordelig tarief aanbieden. Tot eind 2015 kunt u gratis gebruik maken van Accorderen. Wilt u meer weten? Kijk op onze website