THEMA

BREXIT ZORGT VOOR KRAPTE FINANCIËLE ARBEIDSMARKT

Professionals zijn honkvast

Het aantal vacatures in finance steeg in het vierde kwartaal van 2016 opnieuw. Ditmaal met 31% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Nederlandse ondernemers ervaren grote moeite met het vullen vacatures. De krapte speelt vooral in Amsterdam. Uit onderzoek van Yacht blijkt dat financiële professionals honkvast zijn wat betreft hun baan. Ruim 77% van de 600 hoogopgeleide professionals geeft aan meer dan tevreden te zijn. De verwachting is daarom dat Britse bedrijven die hierheen komen niet eenvoudig geschikt personeel zullen vinden. Het betekent wel meer concurrentie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Assistent accountants zeer gewild

Al sinds 2013 stijgt de vraag naar finance professionals. In 2016 is de vraag, ten opzichte van 2015, met 13% gestegen, zo blijkt uit onderzoek van Yacht. Grote uitschieters zijn assistent accountants (+ 40%) en assistent controllers (+ 26%). Maar ook de vraag naar ervaren controllers blijft stijgen waaronder business controllers (+16%) en de meer generieke controller (+27%).

Vraag naar ander soort adviseurs

De ontwikkelingen binnen de financiële sector raken vooral de adviesfuncties. De vraag naar deze functies krimpt met 9%. Door de reorganisaties bij de banken is meer vraag ontstaan naar een andere soort adviseurs. Met name de vraag naar private bankers en risk en compliance professionals is groter dan het aanbod. Wanneer Britse bedrijven zich vestigen in Nederland zullen deze functies vanuit de Nederlandse arbeidsmarkt vervuld moeten worden, concludeert Yacht.