THEMA

BRIEF OVER JONGGEHANDICAPTENKORTING IN AANGIFTE 2015 ONTERECHT VERSTUURD

Brief 30 januari

Het onderwerp van de brief is ‘Wijzigen gegevens aangifte’. Datum van verzending was 30 januari.

Nieuwe brief volgt

De Belastingdienst zoekt uit of uw klant de brief onterecht heeft ontvangen. Mocht dat zo zijn, dan ontvangt uw klant een nieuwe brief waarin uitleg over het vervolg. U of uw klant hoeven zelf niets te doen.