THEMA

BRUSSEL WIL EIGEN BEGROTING VOOR EUROZONE

Reflectienota

De Europese Commissie geeft met deze suggesties woensdag in een ‘reflectienota’ de aftrap voor een discussie over de versterking van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Dat vraagt om ‘politieke moed’ en solidariteit van de lidstaten, aldus EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Euro). De EMU ging feitelijk van start met de invoering van de euro in 2002 in twaalf landen en is inmiddels in negentien EU-landen de officiële munt. De commissie wijst erop dat alle EU-lidstaten verplicht zijn de euro in te voeren. Alleen Denemarken heeft een uitzonderingspositie bedongen.

Brexit

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in 2019 en het aantrekken van de economie in Europa lijkt het Brussel nu een goed moment om de versterking van economische en financiële samenwerking aan de orde te stellen. Met de muntunie is al veel bereikt maar meer hervormingen zijn nodig. Dat zou in twee fases moeten gebeuren tussen nu en 2025.

Slechte leningen

De meest dringende zaken dienen al uiterlijk in 2019 te zijn aangepakt. Zo moet er snel een oplossing komen voor de berg slechte leningen die op de bankbalansen staan en een gevaar voor de stabiliteit van de sector zijn. Ook moet het beoogde Europese depositiegarantiestelsel met een pot van €55 miljard voor omgevallen banken worden doorgezet. Er is nog veel werk te verrichten om de banken sterker te maken en de financiële markten beter te integreren, waarschuwt de commissie.

Populisme

EU-commissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) wijst ook op het ‘gevaarlijke populisme’. Hij vindt dat de groeiende economische en sociale verschillen tussen eurolanden moeten worden aangepakt. Van de regeringsleiders wordt verwacht dat ze eind dit jaar richting geven aan hoe de EU er in 2025 uit moet zien.