THEMA

CBS: BESCHIKBAAR INKOMEN STIJGT EN OVERHEIDSSCHULD DAALT

Stijging

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is nu vanaf het tweede kwartaal van 2014 ieder kwartaal toegenomen. De stijging in 2017 is van een vergelijkbare orde van grootte als de groei over 2016, die uitkwam op 2,3%. De groei van het inkomen is vooral een gevolg van de stijgende beloningen van werknemers. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar namen deze beloningen toe met 4% (€3,4 miljard). De beloningen stegen vooral door groei van het aantal banen (met 196.000). Het loon per arbeidsjaar bleef met een toename van 0,5% achter bij de cao-loonontwikkeling van 1,4%.

Schulden

Vrijdag bleek ook dat de schulden van de Nederlandse huishoudens, inclusief instellingen zonder winstoogmerk, eind juni ruim €760 miljard bedroegen. Dat is ruim €3 miljard meer dan eind maart. De schulden van de niet-financiële bedrijven daalden met bijna €2 miljard naar €808 miljard. De toename van de schulden van huishoudens komt doordat zij in het tweede kwartaal meer woninghypotheken afsloten dan aflosten. De niet-hypothecaire schulden daalden iets. De studieschulden namen iets toe, maar de overige niet-hypothecaire schulden, waaronder het consumptief krediet, daalden.

Overheidsschuld

De overheidsschuld daalde in de eerste helft van het jaar met bijna €14 miljard naar €421 miljard. Dit komt overeen met 58,7% van het bruto binnenlands product (bbp) en is de laagste schuldquote sinds 2010. De schuld kon afnemen door een begrotingsoverschot van €4 miljard en de opbrengsten uit de verkoop van financiële bezittingen, aldus het statistiekbureau. Zo verkocht de staat in het eerste halfjaar aandelen ASR voor bijna €2 miljard en een gedeelte van haar belang in ABN AMRO voor €1,5 miljard. Het overheidssaldo over de periode van het derde kwartaal van vorig jaar tot en met het tweede kwartaal van 2017 komt uit op een overschot van 1,1% van het bbp.