THEMA

CBS: INVESTERINGEN GROEIEN MINDER HARD

Meer geïnvesteerd in woningen, minder in auto's

De investeringen in onder meer woningen en vrachtauto's namen in januari verder toe. In infrastructuur en machines werd minder geïnvesteerd dan een jaar eerder. Ook in personenauto’s is minder geïnvesteerd. In de laatste maanden van 2015 hebben bedrijven juist veel personenauto’s gekocht. Met de verhoging van de bijtellingstarieven en de BPM met ingang van 2016 was er voor bedrijven een fiscale prikkel om de aanschaf van personenauto’s naar voren te halen. In welke mate de verandering in de bijtelling op zakelijke auto’s per 1 januari 2016 invloed heeft gehad, kan niet met de CBS-cijfers worden vastgesteld.

Omstandigheden maart minder gunstig

De omstandigheden voor investeringen zijn in maart per saldo minder gunstig dan in januari, maar wel iets gunstiger dan in februari, volgens het CBS. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. In  januari was er sprake van een toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen ten opzichte van een jaar eerder. In maart was er een afname. Ook het consumentenvertrouwen en de bezettingsgraad in de industrie zijn verslechterd. De groei van de export op jaarbasis is daarentegen verbeterd in maart in vergelijking met die van januari.