THEMA

COMMUNICATIE TUSSEN FINANCIËLE TOEZICHTHOUDERS EN ACCOUNTANTS MOET BETER

Nederlandse communicatie

De wijze van communiceren verschilt nu nog te veel tussen de partijen in diverse lidstaten. Volgens Dick Korf, partner KPMG Financial Services, behoeft de communicatie tussen toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en accountants, werkzaam voor financiële instellingen, ook verbetering. Dat zegt hij in een reactie op de nieuwe richtlijnen. Volgens hem laat DNB zich voornamelijk nog informeren door de controlerend accountant, maar de terugkoppeling en informatieverstrekking aan de accountant blijft nog beperkt.

Per 31 maart 2017

De richtlijnen worden voor de verschillende lidstaten vertaald. Diverse toezichthouders hebben twee maanden de tijd om aan te geven of ze zullen voldoen aan de richtlijnen. De EBA-richtlijnen treden in werking per 31 maart 2017.