THEMA

CONTROLEKWALITEIT SCHIET BIJ VEEL KLEINE ACCOUNTANTS TEKORT

53 kantoren

Het gaat om instellingen die de jaarrekeningen controleren van niet-beursgenoteerde bedrijven. Van de 83 nageplozen kantoren hadden er 53 hun zaakjes niet goed op orde. Bij acht daarvan had de raad eerder ook al vastgesteld dat ze niet aan alle eisen voldeden. Deze dossiers zijn overgedragen aan toezichthouder AFM. De overige 45 kantoren krijgen nog de kans om een verbeterplan op te stellen.

Geen handboek

Een belangrijke oorzaak voor de geconstateerde tekortkomingen is volgens de Raad onbekendheid met van toepassing zijnde regelgeving en voorschriften of het niet of onjuist toepassen daarvan. Veel kantoren hebben ook geen goed handboek waarin staat hoe de kwaliteit van de controles wordt gewaarborgd. Ook merkte de Raad dat de benodigde beroepsaansprakelijkheidsverzekering soms niet goed is geregeld.

Aanbevelingen

De Raad pleit voor meer uniformiteit in het systeem van toezicht en handhaving, tussen de NBA (de Raad), de AFM en de SRA. Als de rapportagesystematiek van de SRA en de Raad in het wettelijke controledomein beter vergelijkbaar wordt zal dit bijdragen aan het sectorbrede inzicht in de niet-OOB praktijk.