THEMA

WIEBES: COULANCEREGELING UITFASERING PEB VOOR DGA’S IS LANG GENOEG

Tijd genoeg gehad

De maatregelen uit de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn per 1 april 2017 in werking getreden. De 160.000 dga’s zijn over het wetsvoorstel destijds geïnformeerd door de staatssecretaris per 1 juli 2016. ‘Hierin heb ik de contouren van de wet vrij gedetailleerd geschetst, zodat de dga’s kunnen nadenken over wat ze met hun PEB willen doen’, aldus Wiebes. Daarbij zijn bij het wetgevende traject meerdere koepelorganisaties intensief betrokken en communiceert de Belastingdienst breed over dit onderwerp, aldus de bewindsman. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van ‘signalen uit het veld’ en de Tweede Kamer een extra periode van drie maanden toegezegd, tot 1 april 2017, om de noodzakelijke stappen te zetten om het PEB uit te faseren. ‘Naar mijn mening hebben dga’s hiermee voldoende tijd om aan de uit de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen voortvloeiende maatregelen te voldoen. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is meerdere malen aangegeven welke handelingen er verricht moeten worden voor het einde van de coulanceperiode. Het enige dat uiterlijk aan het eind van de coulanceperiode, 30 juni 2017, moet zijn geregeld is dat de huidige opbouw van het PEB wordt stopgezet.’

Belang accountant

Daarbij gaat Wiebes ervanuit dat de accountants en fiscale dienstverleners van de dga’s initiatief nemen om de dga’s te informeren en te adviseren. ‘Aangezien op een PEB specifieke fiscale wetgeving van toepassing is, is de verwachting dat zij hun accountant, fiscaal dienstverlener of pensioenadviseur inschakelen. Van deze beroepsgroepen mag worden verwacht dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van wijzigingen in fiscale regelgeving.’