THEMA

CPB: AFSCHAF DOORSNEEPREMIE GOEDKOPER DAN GEDACHT DOOR LAGERE RENTE

Doorsneesystematiek

De afschaffing van de doorsneesystematiek zorgt ervoor dat de jaarlijkse pensioenopbouw op iedere leeftijd in lijn wordt gebracht met de premie. Het is dan niet meer zo dat alle deelnemers dezelfde premie betalen en dezelfde pensioenopbouw krijgen. De overgang naar het nieuwe systeem gaat ten koste van huidige deelnemers, doordat er minder pensioen wordt opgebouwd.

Grootste nadeel

Deelnemers tussen de 35 en 50 jaar ondervinden het meeste nadeel van de afschaffing van de doorsneepremie. Bij de huidige rentestand komt dit nadeel op maximaal 5,5%.

Een nieuw pensioenstelsel

De berekeningen zijn een welkome inbreng bij het denken over een nieuw pensioenstelsel. Het idee is dat er daarin meer rekening zal worden gehouden met de dynamische arbeidsmarkt. Mensen werken vaak niet meer hun hele leven in loondienst zoals dat vroeger meer gebruikelijk was. Een nieuw systeem zal maatwerk en keuzevrijheid makkelijker maken.