THEMA

CPB: BREXIT REMT GROEI NEDERLANDSE ECONOMIE

Effecten Brexit

Begin juni, voor het Britse referendum over uittreding uit de Europese Unie, voorzag het voornaamste economische adviesorgaan van het kabinet voor 2016 nog een groei van 1,8%. Voor 2017 werd toen nog uitgegaan van een plus van 2,1%. Het CPB blijft wel positief over het onderliggende herstel van onze economie. Dat zet naar verwachting gewoon door. Maar de onzekerheid rondom de Brexit brengt wel een aantal tijdelijke effecten met zich mee. Nederland wordt hierdoor als kleine, open economie en handelsland relatief hard geraakt.

Geen groei

Zo zullen de consumptie en investeringen op korte termijn minder sterk toenemen. Ook denken de rekenmeesters dat de handel met het Verenigd Koninkrijk komende tijd wat zal afnemen. De verwachting is ook dat bedrijven vanaf de tweede helft van dit jaar voorzichtiger zullen zijn met het aannemen van personeel. Hierdoor valt de werkgelegenheidsgroei volgend jaar terug en blijft de werkloosheid stabiel. De Brexit is overigens niet de enige factor die de economie remt. Ook het recente besluit om de gaskraan verder dicht te draaien draagt daaraan bij.

Inflatie

De inflatie in Nederland blijft voorlopig, met 0% dit jaar en 0,5% volgend jaar, ook heel laag. De koopkracht van werkenden verbetert volgend jaar naar verwachting met 1,1%. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er dan waarschijnlijk wel op achteruit, met respectievelijk 0,1 en 0,7%.

Overheidsfinanciën

Over de overheidsfinanciën is het CPB wat positiever dan bij de vorige raming. Nu wordt uitgegaan van een daling van het begrotingstekort van 1,2 % dit jaar naar 0,6 % volgend jaar. De belastinginkomsten zijn de laatste tijd snel toegenomen, vooral die van de vennootschapsbelasting.

Realistisch blijven

De Nederlandse economie blijft groeien, maar volgens minister Henk Kamp  van Economische Zaken is het zaak dat realistisch te blijven. Kamp zegt dat een in reactie op de ramingen. ‘Door de intensieve handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk zorgt de Brexit voor onzekerheid en heeft daarmee een merkbaar effect op onze groei’, aldus Kamp. ‘Het internationale beeld dwingt ons nu om realistisch te blijven.’ De minister stelt dat het kabinet de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan het economisch herstel en dat ook blijft doen.