THEMA

CPB ZIET ECONOMISCHE GROEI VERSNELLEN

Optimisme

Het CPB voorziet voor volgend jaar een economische groei van 2,1%, na een plus van 2% dit jaar. Daarmee is het planbureau optimistischer dan De Nederlandsche Bank (DNB), die maandag nog een terugval van de groei tot 1,7% in 2016 voorspelde. Het CPB rekent in zijn prognoses met een wat sterkere groei van de wereldhandel dan DNB. Daarbij wordt echter wel de aantekening gemaakt dat het internationale beeld 'met grote onzekerheid omgeven' is. De onderzoekers wijzen onder meer op de toestroom van vluchtelingen en de dreiging van terreur, maar stellen dat die problemen vooral maatschappelijke gevolgen hebben. Zo groeit de bevolking met 0,3% en verslechtert het overheidstekort met 0,1%. Voor de economische groei spelen vooral de sterke fluctuaties in olieprijzen, wisselkoersen en beurskoersen een belangrijke rol.

Meer te besteden

Consumenten krijgen door hogere lonen en de lage inflatie meer te besteden en voeren hun bestedingen volgend jaar naar verwachting met 2% op. Verder nemen de investeringen van bedrijven toe, dankzij het herstel van de economie en hun stijgende winstgevendheid.

Beperkte groei wereldhandel

De economische groei wordt volgend jaar geremd door de relatief beperkte groei van de wereldhandel. Daarnaast haalt de beperking van de productie van aardgas in Groningen 0,2 % van de groei.

Daling werkloosheid

Volgens het CPB zakt de werkloosheid volgend jaar licht, van 6,9 naar 6,7 % van de beroepsbevolking. De daling is daarmee zeer beperkt, omdat naast het aantal banen ook het aanbod van werknemers op de arbeidsmarkt groeit.

Overheidstekort en structurele tekort

Het overheidstekort slinkt volgens de nieuwe raming van 2,2 naar 1,8% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is vooral te danken aan de economische groei. Het zogeheten structurele tekort, dat wordt gecorrigeerd voor de gunstige economische omstandigheden, groeit volgend jaar van 1,3 naar 1,9%.