THEMA

DE TOEKOMST VAN DE FINANCIËLE SECTOR

Structurele bijscholing

Om überhaupt in de financiële sector te kunnen blijven werken is structurele bijscholing een randvoorwaarde, zo denkt 94%. Ruim 80% van de mbo’ers ziet de werkgelegenheid exponentieel dalen tussen nu en 2030, tegen 60% van de academisch opgeleiden.

Opkomst van technologie

Er lijkt een verband te zijn tussen de verwachtingen met betrekking tot werkgelegenheid en de opkomst van Artificial Intelligence (AI) en Big Data. Zo ziet ruim 80% cloud-software en AI als bedreiging in 2030. Harold Jansen, financieel directeur van Hays zegt hierover: 'Het is begrijpelijk dat veel professionals in de sector zich zorgen maken over toekomstige werkgelegenheid en de opkomst van technologie als een bedreiging zien. Toch kan het tijdig inspelen op veranderingen zowel voor werknemers als werkgevers veel uitmaken.'

Nieuwe kansen

Een nieuwe realiteit vraagt om nieuwe vaardigheden, met name op het gebied van management en omgaan met klanten. Het wordt voor financiële instellingen daarom belangrijker dan ooit om de juiste mensen op de juiste positie te hebben. Zo’n 70% van de huidige financiële professionals verwacht dat werken in de sector binnen nu en 15 jaar steeds meer vraagt om zachte kerncompetenties en minder om feitenkennis. Artificial Intelligence en Big Data liggen dan naar verwachting aan de basis van ieder financieel advies en een nog groter deel van het werk is tegen die tijd geautomatiseerd.

Belang van soft-skills

'Menselijke eigenschappen als aanpassingsvermogen, overtuigingskracht, creativiteit, empathie en motivatietalent worden onderscheidende factoren. Het zijn zaken die je niet kunt automatiseren en de mens blijft hier altijd superieur in', aldus Jansen. Een financiële professional kan zich onderscheiden door hierin uit te blinken en op te vallen binnen een organisatie en richting klant of opdrachtgever. Jansen verwacht dan ook dat de combinatie van technische ontwikkelingen en een meer bewuste inzet van soft-skills de sector naar een hoger niveau tilt, zowel op het gebied van bestaande services en dienstverlening als op het gebied van nieuwe producten en diensten.