THEMA

DEFINITIEVE BEREKENING VAN TOESLAGJAAR 2015

Wijzigingen toeslagjaar 2015

Wijzigingen over toeslagjaar 2015 die vanaf 1 mei worden ingediend, leiden niet meer automatisch tot een nieuw voorschot 2015. In de meeste gevallen zullen deze wijzigingen worden meegenomen in de definitieve vaststelling voor 2015. Indien de wijziging ook betrekking heeft op toeslagjaar 2016, dan wordt deze wel automatisch opnieuw berekend.

Indieningstermijn voor aanvragen 2015

Toeslagen over 2015 kunnen worden aangevraagd tot 1 september 2016. Dit kan niet meer voor kinderopvangtoeslag, omdat deze binnen 3 maanden moet worden aangevraagd na de maand waarin het kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Uitstel aangifte inkomstenbelasting

Wanneer er sprake is van uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting 2015, dan kan toeslag worden aangevraagd tot de datum waarop het uitstel afloopt.

Toeslagen in Nextens

Op dit moment werkt Nextens aan het implementeren van toeslagen in de aangiftesoftware. Het aanvragen van toeslagen in Nextens zal mogelijk zijn met de aanstaande release van 14 juni.