THEMA

DEKKINGSGRAAD PENSIOENFONDSEN BLIJFT TE LAAG

Kortingen lijken onafwendbaar

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen daalde in september van 98 naar 97 procent, blijkt uit een peiling door onderzoeksbureau Aon Hewitt. Die graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen op basis van de actuele marktinformatie aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Bij het bepalen van de noodzaak van kortingen, eind dit jaar, zal echter worden gekeken naar de gemiddelde situatie bij de fondsen in de afgelopen twaalf maanden. Die zogeheten beleidsdekkingsgraad bleef afgelopen maand gelijk op 98 procent. Kortingen in 2017 lijken met dat niveau onafwendbaar.

Levensverwachting beperkt gestegen

Naast de rente is de levensverwachting een bepalende factor voor de hoogte van pensioenverplichtingen. Elke twee jaar publiceert het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe sterftetafels waarmee pensioenfondsen rekenen. Uit de tabellen die het AG op 13 september presenteerde, blijkt dat de levensverwachting opnieuw is toegenomen. De stijging is dit keer beperkt; pensioenfondsen moeten hun verplichtingen uiterlijk eind 2016 enkele tiende procenten hoger vaststellen.

Zorgen in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer leven veel zorgen over nieuwe kortingen op de pensioenen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigerde in te gaan op het verzoek van de oppositiepartijen om iets aan de rekenrente te doen. Zij gaat wel onderzoeken of pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad meer tijd kunnen krijgen voor herstel.