THEMA

DENKSPORTERS BEWEGEN TE WEINIG EN MOETEN BTW BETALEN

Btw-vrijstelling

Voor sportverenigingen geldt een btw-vrijstellingen en op grond van deze vrijstellingen hoefden ook denksportorganisaties voorheen geen btw in rekening te brengen. De overheid beschouwde de schaak-, dam- en bridgeclubs namelijk als sportverenigingen. Maar door de uitspraak van het Europese hof kan dit niet meer.

Te verwaarlozen

Het hof besloot denksporten niet langer als sport te zien. In de betreffende zaak ging het over bridge, waarbij de lichamelijke component volgens het hof te verwaarlozen is. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen laten weten dat deze uitspraak – gelet op de motivering van het arrest – ook geldt voor andere denksporten.

Meer contributie

In Nederland zijn ongeveer 150.000 mensen lid van een denksportvereniging. De uitspraak van het Europese hof houdt in dat de denksporters meer contributie moeten gaan betalen. In totaal gaat het om ongeveer € 1 miljoen per jaar.

Sprankje hoop

Maar er is nog een sprankje hoop voor de denksporters en de clubs waarvan zij lid zijn. Staatssecretaris Snel heeft toegezegd dat hij gaat bekijken of er toch nog een mogelijkheid is om ervoor te zorgen dat denksportverenigingen worden vrijgesteld van btw.