THEMA

DERDE NIEUWSBRIEF LOONHEFFINGEN 2017 GEPUBLICEERD

Toegevoegde onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn toegevoegd:
  • De aankoop van variabele pensioenuitkeringen voor premie- en kapitaalovereenkomsten wordt mogelijk gemaakt (punt 7.5).
  • De code voor payrolling (code 82) is toegevoegd aan de rubriek ‘Code aard arbeidsverhouding (code dienstbetrekking)’ (punt 8.7).
  • Rekenhulp Loonbelastingtabellen (punt 14).
  • Forum Salaris (punt 15).

Aangepaste onderwerpen

Onderstaande onderwerpen zijn aangepast:
  • In het onderdeel Lage-inkomensvoordeel (LIV) (punt 10) is een tekst over verloonde uren toegevoegd.
  • In het onderdeel Bijtelling voordeel privégebruik auto (punt 11) is de term ‘voor het eerst op naam gesteld’ vervangen door de nieuwe term ‘datum van eerste toelating op de weg (DET)’ die geldt per 1 januari 2017.
  • In het onderdeel Start-ups en gebruikelijk loon (punt 2) is opgenomen welke aanmerkelijkbelanghouder onder de ‘de-minimis’-plafond inzake staatssteun van het Europese Verdrag kan vallen.
  • In het onderdeel Uitfaseren pensioen in eigen beheer (punt 6) is de tekst verwijderd. Dit in verband met het uitstellen van de stemming in de Eerst Kamer over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Er wordt een novelle voorbereid waarin eventueel flankerende maatregelen zullen worden opgenomen en waarin ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal worden voorgesteld. Voor de overige fiscale pensioenmaatregelen wordt in de novelle geregeld dat de maatregelen met terugwerkende kracht een datum van inwerkintreding krijgen van 1 januari 2017.

Kan nog wijzigen

De besluitvorming over een aantal nieuwe regels is op dit moment nog niet afgerond. Ook zijn de tarieven en percentages voor 2017 nog niet definitief. De informatie uit de nieuwsbrief kan dus nog wijzigen. De eerste nieuwsbrief was 28 november gepubliceerd en de tweede op 20 december.