THEMA

DERDE UITGAVE 'NIEUWSBRIEF LOONHEFFINGEN 2016' GEPUBLICEERD

Nieuwe loonbelastingtabellen april 2016

In de derde uitgave van de nieuwsbrief is één onderwerp toegevoegd: Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016 (punt 18). De tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2016 zijn daardoor verplaatst van punt 18 naar punt 19. De toevoegingen en verbeteringen in deze derde nieuwsbrief zijn ook verwerkt in het 'Handboek Loonheffingen 2016'.

Verbeteringen

Verder zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:
 • In de eerste alinea van punt 3 staat nu dat uw werknemer het belaste rente- en kostenvoordeel in de inkomstenbelasting kan aftrekken in plaats van alleen het belaste rentevoordeel. Bij dit punt zijn ook twee alinea's toegevoegd: over het aangeven van het rentevoordeel en over het verleggen van de inhoudingsplicht.
 • De titel van punt 4 is verbeterd en ook de inhoud van dit onderwerp is verbeterd en uitgebreid.
 • Bij punt 7 is:
  • een verandering toegevoegd (het vervallen van een aantal codes soort inkomstenverhouding/inkomenscode)
  • een aandachtspunt toegevoegd (naam van de rubriek 'pseudo-eindheffing VUT' is nog niet aangepast)
  • de titel en de eerste zin van het 2e aandachtspunt verbeterd (AOW'ers zijn verzekerd voor de ZW)
  • bij de informatie over de nieuwe rubrieken 'Contractloon' en 'Contracturen per week' een link naar de gegevensspecificaties toegevoegd
 • Bij punt 15 is er een alinea toegevoegd met de definitie van de echtgenoot van de bestuurder. In de alinea daarboven is 'in eerste instantie' geschrapt.
 • Bij punt 17 is de kop en de eerste zin van de laatste alinea verbeterd.
 • Bij de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2016 is:
  • in tabel 9c de kop boven de rechterkolom verbeterd
  • in tabel 10 de percentages bij sectorcode 64 en 66, code risicopremiegroep 02 verbeterd.

Loon Almanak Elsevier Nextens

In februari is ook de Loon Almanak van Elsevier Nextens verschenen. De Loon Almanak is hét naslagwerk voor loonadviseurs, werkgevers en medewerkers op de loon- en personeelsadministratie. De Loon Almanak geeft een compleet, actueel en helder overzicht van alle regels voor de loonbelasting, premies werknemersverzeke­ringen en de Zorgverzekeringswet. Met in deze 2016 editie extra aandacht voor:
 • Werkkostenregeling
 • Ingrijpende veranderingen bij auto van de zaak
 • De directeur-grootaandeelhouder
 • Veranderringen VAR
 • Wijzigingen in pensioenopbouw