THEMA

DERIVATENDOSSIER WEER DUURDER VOOR ABN AMRO

Meevallers

Daarnaast heeft een rechtbank vorig jaar geoordeeld dat ABN Amro onrechtmatig een opslag rekende voor hypotheken met een Euribor-rentetarief, schrijft het FD. Dat heeft de bank dinsdagochtend bekend gemaakt. De voorziening heeft geen materieel effect op de winst- en verliesrekening omdat die wordt gecompenseerd door enkele meevallers. Zo is er een boekwinst op de verkoop van het belang in creditcardorganisatie Visa. Verder is er een vrijval van circa €125 mln op een voorziening die is getroffen voor misgelopen rentes en hypotheekboetes. ABN Amro publiceert zijn kwartaalcijfers op 7 februari.

Derivaten

Het derivatendossier betreft een financieel product dat aan kleinere bedrijven is verkocht om hun renterisico af te dekken. Omdat de rente omlaag in plaats van omhoog ging, moesten deze ondernemers in veel gevallen bijstorten. Zij waren van tevoren niet adequaat geïnformeerd over deze mogelijkheid. Mede onder druk van toezichthouder AFM en het ministerie van Financiën hebben zes banken, waaronder ABN Amro, getekend voor een compensatieregeling. De bank verhoogt nu zijn voorziening met nog eens €80 mln tot €100 mln, aldus het FD.