THEMA

DESKUNDIGEN UITEN ZICH IN DE KAMER OVER AFSCHAFFEN WET-HILLEN

Beter werkende woningmarkt

‘De voordelen van de wet-Hillen zijn afgenomen. Daar staat een toename van de risico's voor de overheidsfinanciën tegenover. De kosten voor de publieke financiën zullen alleen maar toenemen’, aldus Berk. De DNB-onderzoeker wees erop dat het belastingvoordeel vooral naar vermogenden vloeit. Dit draagt niet bij aan de financiële stabiliteit, het belangrijkste uitgangspunt bij de beoordeling van de wet voor DNB. ‘Het afschaffen van de wet-Hillen leidt tot een beter werkende woningmarkt. Dat draag bij aan de welvaart’, aldus Berk.

Stabiliteit

Volgens genodigde Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN Amro, moedigt de wet-Hillen mensen met een lage schuld aan om die schuld nog verder te verlagen. Volgens hem bedreigt die groep de financiële stabiliteit niet. Maar hij heeft ook een kritische noot: ‘De huizenmarkt is gebaat bij stabiliteit en daar draag het sleutelen aan maatregelen niet bij.’

Tegenstander

De andere genodigde, Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis (VEH), is daarentegen een uitgesproken tegenstander van de plannen om per 2019 de belastingkorting voor huiseigenaren met een bijna of geheel afgeloste hypotheek in dertig jaar af te bouwen. Hij noemde het ‘een straf op aflossen en een straf op goed gedrag’. Mulder snapt niet dat een afbetaalde woning wordt gezien als vermogen. ‘Een spaarrekening is vermogen, een huis is om in te wonen.’ Hij vindt dat te makkelijk wordt gesteld dat huizenbezitters er volgens berekeningen van de ING er maar een paar tientjes op achteruitgaan.

Hoogleraren

‘Van stenen kun je niet leven, want die kun je niet eten’, zegt Leo Stevens, hoogleraar fiscale economie, als reactie op het probleem dat een afbetaald huis als vermogen wordt gezien. Maar hij is wel voorstander van het afschaffen van de wet-Hillen, omdat er geen sprake is van een zuiver woningregime wanneer de ene groep wel voordeel uit de eigen woning heeft en de andere groep niet. De groep die bijna of helemaal geen hypotheekrente meer betaalt, had ook kunnen kiezen voor een goedkopere woning. Met het geld dat zij dan hadden bespaard, hadden ze kunnen beleggen en daar moet ook belasting over worden betaald, redeneert Stevens. Hoogleraar woningmarkt, Johan Conijn deelt zijn mening. Volgens hem is de wet een vorm van subsidie voor iedereen, ook voor degenen die het niet nodig hebben. Specifieke ondersteuning ligt volgens Conijn meer voor de hand.