THEMA

DETACHERINGSBRANCHE KRIMPT DOOR WET DBA

Minder werk

Na twaalf kwartalen van groei, is het in het laatste kwartaal van 2016 de krimp ingezet bij de Nederlandse detacheringsbranche. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor voor de detacheringsbranche van PwC, waar de belangrijkste Nederlandse detacheringsbureaus aan deelnemen. Terwijl de omzet uit bemiddeling van eigen personeel toenam met 4%, daalde de omzet uit bemiddeling van zelfstandigen met maar liefst 17%.

Wet DBA

Volgens Martin Bond, sectorleider zakelijke dienstverlening van PwC, zijn opdrachtgevers door de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) terughoudender om zelfstandigen in te huren. ‘Veel opdrachtgevers nemen liever het zekere voor het onzekere en kiezen voor het stopzetten van de inhuur van zzp’ers via detacheringsbureaus totdat de onzekerheid is weggenomen. Ook horen we in de markt dat veel zzp’ers weer in dienst treden bij detacheringbureaus.’

Trend zet door

Bond verwacht dat de trend doorzet in 2017. ‘Op dit moment wordt de wet nog niet gehandhaafd. Desondanks zien we spelers in de markt wel handelen op basis van de huidige kennis van de wetgeving. De afname van de inzet van zelfstandigen zal naar onze verwachting verder doorzetten naarmate het moment dichterbij komt dat de wet gehandhaafd gaat worden.’ De verwachting is overigens dat de positie van zelfstandigen een belangrijk onderdeel zal vormen van de formatiebesprekingen.