THEMA

DIJSSELBLOEM: BANKSPAARHYPOTHEEK VALT ONDER DGS

Spaarhypotheek of bankspaarhypotheek

Nijboer had Kamervragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat veel spaarhypotheken in feite verkapte beleggingshypotheken zijn waar de bank of verzekeraar het beleggingsrisico op zich neemt. Hij vroeg de minister in hoeverre er dan sprake is van sparen bij een spaarhypotheek. Bij een spaarhypotheek kan het gaan om een spaarhypotheek met een spaarhypotheekverzekering of om een bankspaarhypotheek met een zogenoemde spaarrekening eigen woning.

Wel of niet sparen

‘Een spaarhypotheek met spaarhypotheekverzekering bestaat uit een hypotheek met een voorziening voor de aflossing in de vorm van een verzekering. Deze verzekering wordt aangeboden door een verzekeraar. Er is in deze variant strikt genomen dus ook geen sprake van sparen; er vindt geen individuele vermogensopbouw plaats in een deposito. Dit is wel het geval bij een bankspaarhypotheek en een spaarrekening eigen woning; de spaarrekening eigen woning staat op naam van de huiseigenaar en kwalificeert als een deposito’, dat schrijft minister Dijsselbloem.

DGS

Daarnaast vroeg Nijboer of het klopt dat de spaartegoeden die worden opgebouwd bij een bank in het kader van een spaarhypotheek onder het DGS vallen. Volgens de minister kwalificeert een spaarrekening eigen woning als een deposito. ‘Het saldo op een spaarrekening valt aldus onder het bereik van het DGS.’ In geval een bank failliet gaat, wordt een op de spaarrekening eigen woning opgebouwd tegoed automatisch verrekend met de uitstaande eigenwoningschuld. Echter, bij een spaarhypotheek met een spaarhypotheekverzekering is er geen sprake van sparen op een deposito. Er wordt door middel van een verzekering een voorziening getroffen voor aflossing van de hypotheekschuld.