THEMA

DIJSSELBLOEM: GEEN AKKOORD OVER FINANCIËLE TRANSACTIETAX

Gemeenschappelijk uitgangspunt

Dijsselbloem schrijft in zijn brief dat de vaste commissie voor Financiën hem heeft verzocht te reageren op het artikel van het FD. In de brief benadrukt hij dat er geen sprake is van een definitief akkoord over de FTT, maar van een gemeenschappelijk uitgangspunt. De FTT is een belasting die geheven wordt per 1 januari 2016 over de opbrengst van verkoop van aandelen en derivaten.

Uitleg

Verder schrijft de minister: ‘De onderhandelingen over de versterkte samenwerking van FTT zijn in februari 2013 gestart en lopen nog steeds omdat de participerende lidstaten verdeeld zijn over de reikwijdte van de FTT. Zo wenst de ene groep lidstaten een beperkte FTT met een zo klein mogelijke weerslag op de economie terwijl de andere groep inzet op een uitgebreide FTT om zoveel mogelijk inkomsten te genereren. Op 11 oktober jl heeft deze groep landen in de pers aangegeven dat er een basisakkoord is overeengekomen. Dit akkoord moet meer gezien worden als een gemeenschappelijk uitgangspunt van de participerende lidstaten waarop de FTT verder kan worden uitgewerkt. Tijdens de komende Ecofin Raad van 8 november zal de FTT groep de niet participerende landen informeren over de stand van zaken.’