THEMA

DIJSSELBLOEM: GEEN GAT TUSSEN CONTROLE- EN ADVIESAFDELINGEN BIJ ACCOUNTANTSKANTOREN

‘Chinese muur’ vertoont gat

In het artikel van het FD ''Chinese muur' accountants vertoont gat' staat dat in het onderzoek van adviesbureau BreakThrough Solutions naar voren is gekomen dat uit veel jaarrekeningen blijkt dat bedrijven hun huisaccountant niet alleen betalen voor de controle van de jaarrekening. De adviesbetalingen bleken bij navraag betrekking te hebben op werkzaamheden die door buitenlandse firma’s uit de accountantsnetwerken werden verricht voor buitenlandse vestigingen van de Nederlandse bedrijven.

Kamervragen

Naar aanleiding van deze berichtgeving vroeg Kamerlid Nijboer (PvdA) minister Dijsselbloem welke regels er gelden met betrekking tot het verrichten van adviesdiensten door accountantskantoren aan beursgenoteerde controleklanten. Daarnaast vroeg hij of de minister het in strijd acht met de wet of dat de wetgeving wordt omzeild als buitenlandse zusterfirma's van Nederlandse accountantskantoren advies geven aan controleklanten van het Nederlandse kantoor.

Geen omzeiling van de wet

Volgens Dijsselbloem  is in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) bepaald dat buitenlandse accountantsorganisaties van het netwerk waartoe de Nederlandse accountantsorganisatie behoort ook geen adviesdiensten mogen verlenen aan de controlecliënt of aan de Nederlandse netwerkonderdelen van de controlecliënt. ‘Uit het artikel in het FD blijkt ook niet dat daarvan sprake is’, aldus Dijsselbloem. ‘Tegelijkertijd volgt uit het voorgaande dat buitenlandse netwerkonderdelen van de accountantsorganisatie wel adviesdiensten mogen verlenen aan buitenlandse moeder- of dochtermaatschappijen van de controlecliënten. Deze situatie wordt niet gedekt door de Nederlandse wetgeving. Indien dit gebeurt, is geen sprake van omzeiling van de Nederlandse wetgeving.’ Dijsselbloem geeft wel aan dat de controlerende accountantsorganisaties altijd dienen na te gaan of haar onafhankelijkheid in gevaar komt.