THEMA

DNB DRINGT AAN OP SNELLE PENSIOENHERVORMING

Stimuleringsprogramma ECB werkt

De lage rente en het stimuleringsprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) doen volgens Knot hun werk. ‘De leenkosten vormen geen belemmering meer voor bestedingen en de markt is overspoeld met liquiditeit', zei hij. ‘De bal ligt nu meer dan ooit op het speelveld van de politiek.'

Weinig heil in verdere stappen

Verscheidene ECB-bestuurders hintten sinds de jongste renteverlaging op verdere stappen, mocht de situatie daar om vragen. Knot liet weten daar weinig heil in te zien. ‘Technisch gezien kun je altijd meer doen. De vraag is of de meerwaarde nog opweegt tegen de mogelijke nadelige bijwerkingen. Daar heb ik mijn twijfels bij.'

ECB koopt tijd

Door de rente laag te houden, extra goedkope kredieten te verstrekken en op grote schaal obligaties op te kopen, koopt de ECB volgens Knot vooral tijd. Die moeten de eurolanden benutten om hun eigen huis op orde te brengen. Ook Nederland kent nog ‘onevenwichtigheden' die een structureel sterkere groei in de weg staan.

Hoge schulden

Behalve de verplichting om veel te sparen voor het pensioen, behoort daar ook de hypotheekrenteaftrek toe. Die leidt ertoe dat Nederlanders ook relatief hoge schulden hebben. Zeker wanneer die schuld hoger is dan de waarde van de woning, zullen zij geneigd nog zijn meer te gaan sparen. Wat DNB betreft zou de hypotheekrenteaftrek versneld moeten worden afgebouwd. Daar ligt ook een kans om de overheidsfinanciën te verbeteren. ‘Een klein overschot zou het doel moeten zijn in economisch gunstige tijden', zei Knot.

Meer loonontwikkeling

DNB hield verder een pleidooi voor wat meer loonontwikkeling in de private sector. Vooral grote, op de export gerichte bedrijven hebben volgens de centrale bank best wat vet op te botten. De overheid investeert in Nederland juist al relatief veel, aldus Knot.