THEMA

DNB EN AFM WILLEN MEER RUIMTE VOOR INNOVATIE

InnovationHub

De InnovationHub op de websites van de beide toezichthouders heeft als doel om nieuwe en bestaande financiële marktpartijen te ondersteunen bij vragen over regelgeving en beleid in het kader van innovatieve concepten of ideeën. Het gaat daarbij vooral om het eenvoudiger en op een centraal punt bieden van informele ondersteuning in een vroege fase van het operationaliseren van een financiële innovatie, voorafgaand aan een vergunningentraject.

Discussiedocument

Daarnaast staat op de InnovationHub een discussiedocument gepubliceerd. In het discussiedocument vragen de AFM en DNB aan de markt om mee te denken over een aantal mogelijkheden voor aanpassingen in het toezicht die kunnen bijdragen aan verantwoorde innovatie in de financiële sector. Het doel is om te peilen welke aanpassingen volgens marktpartijen en andere betrokkenen nodig zijn, om daarmee bij te dragen aan het ontwikkelen van het juiste beleid en om AFM en DNB te helpen om dit beleid af te stemmen met toezichthouders en regelgevers in binnen- en buitenland. Marktpartijen kunnen tot 1 september via de InnovationHub reageren op het discussiedocument, waarbij de reacties – als de inzenders daar geen bezwaar tegen hebben - daar ook worden gepubliceerd.

Innovatieve initiatieven bewaken

Op deze manier willen de toezichthouders meer ruimte geven aan de positieve bijdrage van innovatie aan de concurrentie en efficiëntie van de financiële sector. Tegelijkertijd willen ze de mogelijke risico’s van innovatieve initiatieven bewaken vanuit hun mandaten als toezichthouder. De AFM richt zich hierbij op eerlijke en transparante financiële markten en DNB op solide en integere financiële instellingen. Samen delen beide toezichthouders de doelstellingen van de stabiliteit van het financiële stelsel en de duurzame welvaart in Nederland.