THEMA

DNB IS VOOR IDEE PERSOONLIJK PENSIOENPOTJE

Fundamentele veranderingen

Volgens DNB is de Nederlandse oudedagvoorziening gebaat bij 'fundamentele veranderingen'. In het huidige stelsel worden ouderen bijvoorbeeld onvoldoende beschermd tegen kortingen. 'Voor jongeren wordt soms juist te weinig risico genomen', constateerde de centrale bank.

SER

Het instellen van een persoonlijk pensioenpotje werd vorig jaar al geopperd door de Sociaal-Economische Raad (SER). Die verklaarde onlangs, na uitgebreid onderzoek, dat idee nog steeds interessant te vinden.

Discussie sleept voort

De discussie over hoe het pensioenstelsel van de toekomst eruit moet duurt echter voort. Alle gezichten staan nog niet dezelfde kant op. Vakbonden zien bijvoorbeeld ook veel in een variant die iets meer lijkt op het huidige systeem, waarbij meer zaken collectief geregeld worden. Volgens DNB is het zaak dat betrokken partijen vaart maken met hun analyses en er spoedig begonnen kan worden met de daadwerkelijke besluitvorming.

Persoonlijk pensioenpotje

DNB stelt dat de persoonlijke pensioenpotjes desgewenst aangevuld kunnen worden met een collectieve buffer. Maar volgens de toezichthouder is het wel belangrijk dat de omvang daarvan niet te groot wordt. Immers hoe meer collectief geregeld wordt, hoe meer discussie er tussen generaties kan ontstaan over wie recht heeft op welk deel van de buffer.