THEMA

DNB VERWACHT STERKSTE ECONOMISCHE GROEI IN TIEN JAAR

Prognose

In de prognoses wordt voor 2017 nu een plus van 2,5% voorzien en die blijft in de komende twee jaar aardig op niveau met respectievelijk 2,1% en 1,9%. Daarmee is DNB iets positiever geworden dan een half jaar geleden, toen nog werd uitgegaan van 2,3% voor 2017 en 1,7% voor 2018. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zal de groei hoger uitvallen dan in het voorgaande jaar. De Nederlandse economie groeit inmiddels twaalf kwartalen op rij, de werkloosheid daalt snel en het vertrouwen van consumenten en producenten ligt op een hoog niveau.

Daling werkloosheid

Nederland dankt dit vooral aan de aantrekkende wereldhandel. Ook het begrotingsoverschot van de overheid loopt geleidelijk op, tot een ‘gezonde buffer’ van 1,1% van het bruto binnenlands product in 2019. De werkloosheid zakt waarschijnlijk naar gemiddeld 4,4% in datzelfde jaar. In 2017 verwacht DNB een daling van de werkloosheid naar 5%, 539.000 personen, en in 2018 naar 4,6%m 444.000 personen.

Geen loonstijgingen

Toch blijven de loonstijgingen voorlopig nog bescheiden. Dit komt volgens DNB omdat er naast werklozen ook nog veel mensen zijn die best willen werken, maar hun zoektocht naar een baan hadden opgegeven. Verder zijn er veel mensen die graag meer uren willen draaien, wat ervoor zorgt dat bedrijven hun lonen niet heel sterk hoeven op te schroeven om extra mankracht te vinden.

DNB vindt al langer dat werknemers beter beloond zouden moeten worden. Om dat proces te helpen zou in Den Haag best wat meer gedaan mogen worden om vaste banen aantrekkelijker te maken, aldus Swank. Meer loonstijging zou ook de inflatie wat kunnen aanjagen. Die bedraagt dit jaar waarschijnlijk 1,1%, wat nog ver verwijderd is van het niveau dat de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft.

Verheugde Kamp

Minister Henk Kamp van Economische Zaken reageerde verheugd op de ‘onverminderd positieve’ vooruitzichten. Daarbij benadrukte hij dat het kabinet in het begrotingsbeleid ‘een solide basis’ heeft gelegd voor het volgende kabinet.

Handelsoorlog

Swank waarschuwde verder voor het risico van een handelsoorlog, als de Amerikaanse president Donald Trump zijn plannen voor protectionistische handelsbelemmeringen doorzet. Zeker wanneer Europa dan met tegenmaatregelen komt zou dit niet goed voor Nederland zijn.