THEMA

DUITSLAND ONDERZOEKT MOGELIJKHEDEN OM PANAMA PAPERS TE DELEN

Informatie delen

Tweede Kamerleden Van Raan (PvdD) en Van der Lee (GroenLinks) hadden Kamervragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat de Duitse federale recherche de miljoenen documenten uit de interne administratie van de Panamese zakelijke dienstverlener Mossack Fonseca had gekocht. ‘Bent u bereid te vragen of Nederland een kopie kan krijgen of kopen van het BKA?’ Wiebes geeft aan dat er inmiddels ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden met het BKA om de voor Nederland relevante informatie in bezit te krijgen. ‘Het BKA heeft aangegeven dat – indien het bij het BKA in bezit zijnde bestand voor Nederland relevante gegevens bevat – het bereid is deze te delen met de Nederlandse bevoegde autoriteit. Momenteel wordt onderzocht of, op welke wijze en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren’, aldus Wiebes. De bewindsman verzekert de Kamer dat hij zijn uiterste best gaat doen om de voor Nederland relevante informatie te verkrijgen.

Openbaar maken

Van der Lee vraagt de staatssecretaris verder of hij overweegt de papers zelf publiekelijk toegankelijk te maken, nadat hij directe toegang tot de Panama Papers heeft verkregen en er zelf zijn voordeel mee heeft kunnen doen. ‘Daarover kunnen wij in dit stadium nog geen uitspraak doen’, aldus Wiebes. ‘Een en ander hangt onder andere af van de voorwaarden die mogelijk van Duitse zijde worden gesteld bij het verstrekken van de gegevens, de inhoud van de informatie en daarnaast zijn wij uiteraard gebonden aan het bepaalde in artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.’