THEMA

DUIZENDEN RENTECONTRACTEN ONDER DE LOEP

Alle dossiers toetsen

Rabobank, ING, ABN AMRO, SNS, Van Lanschot en Deutsche Bank beloofden eerder dit jaar coulant om te gaan met gedupeerde ondernemers. Zij gaan nu alle dossiers die binnen het herstelkader vallen toetsen, ook als de betreffende klanten eerder al compensatie hebben ontvangen. In totaal gaat het om circa 24.000 contracten van ongeveer 19.000 verschillende klanten, voornamelijk uit het midden- en kleinbedrijf.

Controle door externe beoordelaars

Externe beoordelaars controleren of de banken het herstelkader goed uitvoeren. De controles worden uitgevoerd door teams van onder meer accountants. De AFM heeft strenge eisen gesteld aan de door de banken aangestelde externe beoordelaars, om zo hun onafhankelijkheid en deskundigheid te waarborgen. De banken zullen hun klanten in december en januari informeren over het proces en de tijdslijnen. De verwachting is dat de eerste compensatievoorstellen van de banken aan de klant, begin 2017 zullen plaatsvinden.

Rentederivaten

Rentederivaten zijn beleggingsproducten waarmee ondernemers zich konden indekken tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten. Daarbij bleef vaak onderbelicht dat zij juist risico liepen als de rente daalt. Toen die situatie zich voordeed, kwamen sommige bedrijven in financiële moeilijkheden.