THEMA

€ 330 MILJOEN VOOR KOOPKRACHT AMBTENAREN

Loonsverhoging

Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is een structureel hoger premieniveau nodig, omdat ABP er financieel niet goed voor staat. Door de maatregel van het kabinet kunnen de salarissen toch nog stijgen, aldus de bewindsman. ‘Als je er geen extra geld bijlegt gaat dat ten koste van de loonsverhoging’, aldus de minister. ‘Dat zou betekenen dat leraren, soldaten, politiemensen allemaal geen loonsverhoging zouden krijgen. Dat vinden wij voor deze tijd slecht te verantwoorden. Mensen hebben lang op de nullijn gezeten. Dat willen we niet meer.’

Inpassen in Voorjaarsnota

Het geld moet worden ingepast in de Voorjaarsnota, zei premier Mark Rutte. Door de premieverhoging dreigde volgens hem een bezuiniging bij politie en onderwijs. Dat is nu voorkomen. Verder blijft er door de stap loonruimte in andere overheidssectoren, aldus Rutte.

Premie ABP

De premie van het ABP is nu nog 18,8% en dat wordt volgend jaar 21,1% van het loon waarover pensioen wordt gespaard. Verder heeft het fonds met 2,8 miljoen deelnemers ook besloten dat de pensioenen komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling.

Cao-onderhandelingen

FNV Overheid wijst er in een reactie op dat in december de onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren beginnen. ‘Het is goed te horen dat het kabinet bij deze cao-onderhandelingen niet met een lege portemonnee aan tafel verschijnt en nu al aangeeft hardwerkende militairen, politieagenten, docenten en andere ambtenaren te willen belonen. We zien uit naar een goed inhoudelijk gesprek en gaan ervan uit dat we eruit moeten komen’, aldus de vakbond.