THEMA

ECONOMIE VERBETERT VERDER

Conjunctuurklok

Verder daalt de werkloosheid nog altijd en is het aantal faillissementen volgens de meest recente cijfers gedaald naar het laagste niveau van de afgelopen acht jaar. Dat blijkt uit de zogenoemde Conjunctuurklok van het CBS, hierin komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand en het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Consumenten en producenten positief

Consumenten zijn in september een stuk positiever dan in augustus. Ze oordelen vooral positiever over het economisch klimaat. Daarnaast neemt ook de koopbereidheid toe. Het vertrouwen van producenten in de industrie veerde in september weer op en herstelde deels van de forse daling in augustus. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen boven hun langjarig gemiddelde, zo schrijft het CBS.

Investeringen, export en consumptie huishoudens groeien

Het volume van de goederenexport was in augustus 3,7% groter dan in augustus 2015. De stijging is wat kleiner dan in de voorgaande maand. In juli 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,3% groter dan in juli 2015. De stijging is kleiner dan een maand eerder. De groei in juli is volledig toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen. De investeringen in personenauto’s en machines krompen. Consumenten hebben in juli 2,2% meer uitgegeven dan in juli 2015. De groei is groter dan in juni. Consumenten gaven in juli vooral meer uit aan duurzame goederen zoals huishoudelijke apparaten en auto’s. Verder lagen ook de bestedingen aan voeding, motorbrandstoffen en diensten hoger dan een jaar eerder.

Laagste aantal faillissementen

In september 2016 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in augustus. Hiermee blijft het aantal faillissementen op het laagste niveau in ruim 8 jaar.

Arbeidsmarkt verbetert verder

De werkloosheid blijft dalen. Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. In augustus waren 521 duizend mensen werkloos, oftewel 5,8% van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren dat er nog 581 duizend, wat neerkomt op 6,5%. Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 35 duizend toegenomen.

Economie groeit verder

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2016 verder gegroeid. Ook volgens de tweede berekening komt de economische groei uit op 0,6% ten opzichte van een kwartaal eerder.