THEMA

ECONOMISCH PLAATJE WORDT STEEDS ROOSKLEURIGER

Conjunctuurklok

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Vertrouwen in economie

De voornaamste indicator die uit de toon valt is het vertrouwen in de economie, dat zowel bij producenten- als bij consumenten afnam. Producenten werden de afgelopen maand minder positief over hun toekomstige productieniveau, terwijl consumenten somberder werden over hun eigen financiën. Het vertrouwen ligt volgens het CBS bij beide groepen nog altijd boven het langjarige gemiddelde. Cijfers over onder meer investeringen, de consumptie van huishoudens, de export en de werkloosheid toonden een opgaande lijn.

Werkgelegenheid

Zowel het aantal banen als het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2015 toegenomen. Het aantal banen steeg met 35.000. Vooral uitzendbanen droegen bij aan de groei. Ook kwamen er duizend vacatures bij, zodat de teller eind september op 132.000 stond. Er is nu zes kwartalen achtereen sprake van banengroei, waarbij het aantal banen in deze periode met 150.000 toenam. In de twee jaren daarvoor gingen er echter ruim 150.000 banen verloren, zodat het totale aantal banen nog altijd iets lager ligt dan in 2011.