THEMA

EENMALIGE VERLENGING GARANTIEVERKLARING EIGENRISICODRAGERS WGA

Flex en vast samengevoegd

Minister Asscher schreef in de brief hierover aan de Tweede Kamer: ‘Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen financiële verplichtingen.’ Met ingang van 2017 worden de risico’s voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden, is dan eigenrisicodrager voor het gehele WGA-risico. Werkgevers kunnen nu nog alleen eigenrisicodrager worden voor WGA-vast.

Voor werkgevers die al eigenrisicodrager WGA-vast zijn

Dit eenmalige uitstel geldt alleen voor werkgevers die nu al eigenrisicodrager voor de WGA-vast zijn en dit nu voor de hele WGA willen worden. Voor het gehele WGA-risico moet dan één garantieverklaring worden overlegd, ondertekend door één garantsteller, die het gehele WGA-risico afdekt. Voor werkgevers die nu nog geen eigenrisicodrager zijn maar dat wel per 1 januari 2017 willen worden, geldt de normale termijn. De garantieverklaring moet dan voor 1 oktober 2016 zijn ontvangen door de Belastingdienst.