THEMA

EERSTE FINANCIËLE UITWISSELING ONDER DE COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Internationale regels

Sinds 1 januari 2016 gelden nieuwe internationale regels die zwartsparen en belastingontduiking moeten tegengaan. Een onderdeel daarvan is de zogenoemde Common Reporting Standard (CRS). Op grond hiervan moeten banken het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vaststellen.

Financiële gegevens uitwisselen

Vorig jaar sprak de Nederlandse regering met 95 andere landen af om financiële gegevens van buitenlandse rekeninghouders uit te wisselen via CRS. Financiële instellingen zijn op grond van CRS verplicht om financiële gegevens van personen en bedrijven die wonen of gevestigd zijn in een ander land dat bij CRS is aangesloten, aan de Belastingdienst door te geven. De Belastingdienst wisselt deze gegevens desgevraagd uit met andere CRS-landen.

Match

Met het huidige besluit van de staatssecretaris is er informatie bekend over de landen die in verband met de doorkijkverplichting uit de CRS beschouwd kunnen worden als deelnemende rechtsgebieden. Eind juli 2016 hebben landen bij de OESO hun beoogde uitwisselingspartners voor de CRS op moeten geven. De OESO heeft vervolgens gekeken of er een ‘match’ is tussen landen.

2017-landen

Nederland heeft aangegeven met alle 22 ‘niet EU 2017-landen’ financiële informatie uit te willen gaan wisselen onder de CRS. Voor de BES-eilanden heeft Nederland aangegeven daarnaast met alle EU-lidstaten informatie te willen uitwisselen onder de CRS. Van de 22 ‘2017-landen’ is er met 17 rechtsgebieden een ‘match’. Het vijftal ‘2017-landen’ met welke geen match is, zijn Anguilla, Barbados, Colombia, Montserrat en Niue. Daarnaast is er met 10 EU-lidstaten een ‘match’ voor de uitwisseling van financiële informatie van de BES-eilanden onder de CRS. Naast de 17 rechtsgebieden met welke een ‘match’ is, gaat Nederland in 2017 financiële informatie uitwisselen met de EU-lidstaten, San Marino en Liechtenstein. Met Curaçao tot slot wordt vanaf 2017 automatisch financiële informatie uitgewisseld onder de wetgeving van het Koninkrijk. In totaal gaat Nederland met 48 landen uitwisselen voor zover het Nederlandse financiële informatie betreft en met 28 landen voor zover het financiële informatie van de BES-eilanden betreft.