THEMA

EERSTE KAMER NEEMT PAKKET BELASTINGPLAN 2018 AAN

Vijf wetsvoorstellen

De volgende vijf wetsvoorstellen werden door de Eerste Kamer aangenomen: het Belastingplan 2018, de Overige fiscale maatregelen 2018, de Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling, de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling, en de Geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld.

Wet-Hillen

Het laatstgenoemde voorstel zorgt ervoor dat de zogenoemde Wet-Hillen wordt afgeschaft en dat de aftrek voor huizenbezitters die hun eigenwoningschuld geheel of vrijwel geheel hebben afgelost, komt te vervallen. Wel gebeurt dit geleidelijk: het huidige kabinet heeft een periode van 30 jaar genoemd om de regeling gefaseerd af te bouwen.