THEMA

EERSTE KAMER STEMT IN MET AFSCHAFFEN MINIMUMJEUGDLOON

In stappen omhoog

Minister Asscher vindt dat de huidige vormgeving van het minimumjeugdloon niet meer past bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. Met zijn wetsvoorstel gaat de komende jaren het minimumjeugdloon in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon gaan verdienen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

Aanpassing

Ook wordt met wetsvoorstel een expliciete grondslag gecreëerd voor betaling en handhaving van het minimumloon over verrichte arbeid boven de voltijds dan wel overeengekomen arbeidsduur (het zogenoemde meerwerk) en wordt de stukloonregeling aangepast zodat kan worden voorkomen dat betaling op basis van stukloon leidt tot betaling beneden het minimumloon. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dinsdag als een hamerstuk aangenomen.