THEMA

EERSTE KAMER STEUNT VERSTERKING AANPAK FAILLISSEMENTSFRAUDE

Civiel bestuursverbod

Het eerste wetsvoorstel dat werd aangenomen, regelt dat een malafide bestuurder maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mag besturen - of daar commissaris mag blijven of worden - als de rechter een civiel bestuursverbod heeft opgelegd. Dit wetsvoorstel moet verhinderen dat malafide bestuurders hun activiteiten kunnen blijven voortzetten door hun fraudeleuze activiteiten te maskeren via een web van rechtspersonen of door steeds nieuwe ondernemingen op te richten en deze vervolgens failliet te laten gaan.

Verruimt strafrechtelijke mogelijkheden

Daarnaast stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel dat de strafrechtelijke mogelijkheden verruimt om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Fraudeurs ontspringen nu vaak de dans als de curator een lege boedel aantreft. Activa van de onderneming blijken voor het intreden van het faillissement al weggesluisd en er is opzettelijk geen administratie gevoerd. Dit maakt 'terugrechercheren' moeilijk. Om faillissementsfraude beter te kunnen aanpakken komt er daarom onder andere een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement.

Aantal faillissementen daalt

Het aantal faillissementen in Nederland is vorige maand gedaald, na een halfjaar van bijna onafgebroken toenames. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. In maart werden 386 bedrijven failliet verklaard. Dat waren er 93 minder dan in februari. De meeste faillissementen werden uitgesproken in de handel.