THEMA

EIGEN BIJDRAGE WMO VERLAGEN OM KLOOF TUSSEN EEN- EN TWEEVERDIENERS TE DICHTEN

Motie Schalk

De motie verzoekt de regering om met voorstellen te komen om de substantiële verschillen in besteedbaar inkomen tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. Op 13 oktober 2015 nam de Eerste Kamer de motie aan. In de brief die minister Dijsselbloem van Financiën samen met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nu naar de Eerste Kamer heeft gestuurd, geven zij invulling aan deze motie.

Gedwongen eenverdienerhuishoudens

De staatssecretaris en de minister willen tegemoet komen aan eenverdieners met een chronisch zieke partner. Dit zijn gedwongen eenverdienerhuishoudens doordat de chronisch zieke partner geen inkomsten kan genereren. ‘Zij kunnen geen aanspraak maken op een aantal regelingen gericht op het bevorderen van de economische zelfstandigheid en de arbeidsparticipatie van de minstverdienende partner’, zo schrijven ze in de brief.

10.000 tot 20.000 huishoudens

Uit een analyse van de regering blijkt dat het om een beperkte groep huishoudens gaat, ongeveer 10.000 tot 20.000, wat ongeveer een achtste tot een kwart procent van het totaal aantal huishoudens in Nederland is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat veel mensen met een chronische aandoening betaalde arbeid verrichten (tussen de 25% en 70%). Een deel van de groep eenverdieners met een chronisch zieke partner is dan waarschijnlijk ook niet een gedwongen eenverdienerhuishouden.

Eigen bijdrage Wmo omlaag

Volgens het kabinet is het moeilijk om eenverdieners met een chronisch zieke partner gericht financieel tegemoet te komen. ‘De groep is moeilijk af te bakenen en er zijn geen gerichte instrumenten om deze huishoudens te bereiken.’ Concreet kiest het kabinet ervoor om de maximale eigen bijdrage in de Wmo te verlagen, met name voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd. Voor een huishouden in deze groep met een modaal inkomen komt dit neer op een voordeel van ongeveer € 1.400 (eigen bijdrage van € 1.460 naar € 63).