THEMA

ENERGIEPRESTATIEVERGOEDING VOOR NUL-OP-DE-METER WONING

Investeringen terugverdienen

De wet geeft verhuurders meer zekerheid dat zij een deel van hun investeringen via de energieprestatievergoeding kunnen terugverdienen. Het gaat dan om investeringen waarbij energiebesparende maatregelen worden gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen, zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen. Naast de zekerheid voor de verhuurders, krijgt de huurder duidelijkheid over de redelijkheid van de vergoeding en de woonlasten na renovatie.

Woonlasten beperkt omhoog

Op verzoek van de Tweede en de Eerste Kamer werkt minister Blok van Wonen nog aan een regeling die huurders de garantie biedt dat hun totale woonlasten niet of beperkt omhoog gaan. Ze betalen dan weliswaar een energieprestatievergoeding, maar geven ongeveer net zo veel minder uit aan energie.

1 september 2016 

De wet over de energieprestatievergoeding van de ministers Blok en Van der Steur van Veiligheid en Justitie treedt vanaf 1 september in werking. Binnenkort zal de energieprestatievergoeding ook mogelijk worden voor zeer goed geïsoleerde huizen met een aansluiting op aardgas. Voorwaarde is dat het huis zo veel duurzame energie opwekt dat er elektriciteit terug gaat naar het net. Op die manier wordt het verbruik van aardgas dan gecompenseerd.

Energieakkoord 2013

In het Energieakkoord is afgesproken dat de sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties in Nederland in 2020 gemiddeld energielabel B zijn. Om dat te bereiken zijn op grote schaal renovaties van woningen nodig. De wet is daarmee ook een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid in de bouw.