THEMA

EUROGROEP: PENSIOENSYSTEMEN HOUDBAAR MAKEN

Automatische aanpassingen

De landen spraken af de gevolgen van de stijgende levensverwachting op te vangen met automatische aanpassingen. De hervorming van de pensioenen moet ook gepaard gaan met flankerend beleid, zoals beperking van vervroegd uittreden, hogere pensioenleeftijden en maatregelen die mensen langer aan het werk kunnen houden. Ook moet worden gekeken naar aanvullende spaarmogelijkheden voor de oude dag.

Geleidelijke hervormingen

Pensioenhervormingen zijn moeilijk door te voeren zonder maatschappelijke en politieke rugdekking, aldus de verklaring van de eurogroep. Daarom moeten ze geleidelijk gebeuren, en is een dialoog met alle partners essentieel.