THEMA

EUROPESE COMMISSIE HEEFT HAAST MET AANPAKKEN 'FOUTE' BELASTINGADVISEURS

Verplicht melden

Consulenten, bankiers, accountants en advocaten die fiscale constructies via het buitenland voor hun klanten opzetten om minder belasting te hoeven afdragen, worden in het voorstel verplicht die te melden bij hun nationale belastingdienst. Ook dringt de eurocommissaris aan op 'forse sancties' tegen personen die dit weigeren.

Agressieve fiscale planning

Bij recente onthullingen in de media, zoals de Panama Papers, is gebleken hoe sommige intermediairs bedrijven en particulieren actief helpen om belastingen te ontlopen, gewoonlijk met ingewikkelde grensoverschrijdende constructies. Het voorstel van vandaag wil dergelijke agressieve fiscale planning tegengaan door te zorgen voor scherper toezicht op de activiteiten van fiscale planners en belastingadviseurs die voorheen uit het zicht bleven. “Door de onthullingen over belastingschandalen weten we dat deze tussenpersonen een centrale rol spelen bij belastingontwijking. Zij verdienen daar gigantisch aan”, zei Moscovici. Wanneer de tussenpersoon gebonden is aan beroepsgeheim, of niet in de EU is gevestigd, dan geldt de meldingsplicht voor de belastingplichtige zelf, stelt Moscovici voor.

Elk kwartaal uitwisselen

Het voorstel, dat is opgesteld als een wijziging van de richtlijn betreffende administratieve samenwerking, zal ter raadpleging aan het Europees Parlement en ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd. Het is de bedoeling dat de nieuwe openbaarmakingsvereisten in werking treden op 1 januari 2019 en dat de EU-lidstaten nadien elk kwartaal inlichtingen moeten uitwisselen.