THEMA

EUROPESE COMMISSIE: UITLEG BELASTINGAFSPRAKEN NEDERLAND

Andere landen

Niet alleen Nederland, maar ook Ierland en Luxemburg zou om uitleg gevraagd zijn. Hiermee wil de commissie informatie verkrijgen. Dit kan later eventueel leiden tot een onderzoek. De verzoeken komen van Mededinging omdat er sprake kan zijn van oneerlijke staatssteun, zo meldt het FD.

OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), accepteert het Nederlandse ruling-systeem. Veel landen werken inmiddels met dit ruling-systeem. Door middel hiervan krijgen bedrijven helderheid over hoe en wat belast wordt. Daarom is het verzoek om uitleg vanuit de Europese Commissie merkwaardig. In Nederland wordt er bij een ruling niet over de tarieven gesproken. Deze liggen al vast. Wel kan er bijvoorbeeld over afschrijvingstermijn gesproken worden.

Brievenbusfirma’s

Donderdag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de brievenbusmaatschappijen. Het kabinet heeft recentelijk meer eisen gesteld aan deze maatschappijen. De brievenbusmaatschappijen worden vaak gebruikt om winst van het ene naar het andere land door te sluizen. Aangezien Nederland een groot netwerk heeft van belastingverdragen, wordt op deze manier voorkomen dat de winsten twee maal belast worden. Wettelijk gezien is dit toegestaan. Het kabinet wil echter af van het imago dat Nederland hier te makkelijk mee omgaat.