THEMA

EVALUATIE ACCOUNTANTSPROTOCOL BESLUIT KWALITEITSEISEN CBM

Accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren

Ter voorbereiding van de nieuwe versie voor 2016 roept de NBA accountants op om hun ervaring met dit protocol te melden. Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM heeft betrekking op alle accountants van curatoren, bewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM).  Het protocol, het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de NBA en de sector, beschrijft zowel de werkzaamheden voor de jaarrekening als het onderzoek naar de naleving van de kwaliteitseisen van het Besluit. Het protocol is voorzien van een aantal modellen, onder andere voor het rapport van feitelijke bevindingen dat bij de kantonrechter ingediend moet worden.

Verbeteringen protocol

In 2015 is er voor het eerst ervaring opgedaan met dit protocol. De NBA wil voor 2016 een nieuwe versie opstellen en is benieuwd op welke punten het protocol nog verbeterd kan worden. Voor de nieuwe versie neemt de NBA weer contact op met het de Expertgroep CBM en de brancheorganisaties. Ook wordt de Klankbordgroep ingeschakeld die bij de versie 2015 heeft geadviseerd.